Skole

På Frederikshøj er eleverne delt i tre teams. Team 1 er for de yngste elever, team 2 for de mellemste og team 3 for de ældste elever. Hvert team er delt i to hold. 

Alle teams har ca. 4 primær lærere, dem kalder vi kontaktlærere. Derudover har hvert team tilknyttet pædagoger både i undervisning- og behandlingsdelen (dagholdet).

Team 1
På team 1 går den yngste tredjedel af skolens elever og dækker over indskoling-mellemtrin. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og sociale kompetencer. Eleverne er delt i 2 grupper af 5-8 elever

Team 2
På team 2 går den mellemste tredjedel af skolens elever og dækker over mellemtrin-udskoling. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og sociale kompetencer. Eleverne er delt i 2 grupper af 5-8 elever.

Team 3
På team 3 går den ældste tredjedel af skolens elever og dækker over udskolingen. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og sociale kompetencer. Eleverne er delt i 2 grupper af 5-8 elever
Udslusning af elever foregår i tæt samarbejde med forældre og med UU-vejleder for de ældste elever, som er garant for, at lovgivning på området overholdes.
 
Der er mulighed for at gå til folkeskolens afgangsprøver.