Daghold

Dagholdet er den del af behandlingen der foregår efter skoletid

I forlængelse af den fag/faglige undervisning der undervises i på Frederikshøj, er der enkelte eftermiddage understøttende undervisning på dagholdet.

Generelt for denne understøttende undervisning er, at undervisningen, på lige fod med den fag/faglige undervisning, er tydelig struktureret. Den tydelige struktur gør det muligt for den enkelte at være forberedt og deraf mindske frustrationer i forhold til ikke, at vide hvad man skal tage sig til.  

Den understøttende undervisning er planlagt med udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og udvikling. Aktiviteterne er med til understøtte og fremme den enkelte elevs evne til at kunne indgå i gruppesammenhæng, modtage beskeder og andre kompetencer der understøtter muligheden for at kunne indgå i den fag/faglige undervisning.  

Længden af den understøttende undervisning er forskellig i forhold til hvilken klassetrin den enkelte elev er på. I den forbindelse er eleverne delt op i tre teams.

  • Team 1 – Indskoling
  • Team 2 – Mellemtrin
  • Team 3 – Udskoling.

Eleverne spiser i faste grupper og rammer. Der arbejdes med social læring i forhold til at spise sammen med andre, inkl. indøvelse af basale færdigheder omkring spisebordet, finmotorik og bordskik. Indsatsen understøtter almen dannelse.

1. sal - understøttende undervisning

Her kan du læse eksempler på aktiviteter på 1. sals daghold.

2. sal - understøttende undervisning

Her kan du læse eksempler på aktiviteter på 2. sals daghold