Traditioner

Historie, kultur og forudsigelighed. Se også billederne fra forskellige arrangementer nedenfor.

Frederikshøj afholder årligt julefest og sommerfest hvor forældrene deltager. Endvidere afholdes fastelavn, klippe – klistre dag og Skolernes Motionsdag.

Traditionerne giver en bevidsthed om årets gang, forståelse for traditionernes betydning, almen dannelse, samt normalisering i forhold til det omgivne samfund.
Derudover har vi tradition for at alle teams tager på lejrskolen i begyndelsen af hvert skoleår på  Frederikshøjs koloni ved Kulhuse.

Se billeder