Målsætning

Det er vores mål at støtte og udvikle barnet indenfor følgende områder:

1. Sociale færdigheder. Medarbejderne vil arbejde for at styrke elevens kompetencer til at indgå i hensigtsmæssige sociale relationer i forskellige arenaer, herunder i et aktivt fritidsliv.

2. Problemløsningsstrategier. Medarbejderne vil arbejde for at øge elevens forståelse for egen måde at fungere på, samt udvikle hensigtsmæssige problemløsningsstrategier.

3. Skolefaglig udvikling. Medarbejderne tager udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle udviklingsniveau, så eleven får optimalt udbytte af undervisningen og dermed bliver bedst muligt rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

4. Selvværd. Medarbejderne vil arbejde for at styrke elevens tro på egne kompetencer og værd som menneske, samt gøre eleven bedre i stand til at drage omsorg for sig selv og andre.

5. Tillid til andre. Medarbejderne vil give eleven erfaringer med forudsigelige og pålidelige voksne og bidrage til at styrke elevens evne til at udvikle trygge forhold til andre mennesker.