Målgruppe

Vi skaber i et tværfagligt miljø rammerne for den enkelte elevs trivsel og udvikling.

Børn skal være glade for at gå i skole, opleve at de øger deres kompetencer, at de kan følge med fagligt i en undervisning, og at de bliver set og mødt som det menneske de er, og udfordret på det grundlag.

Vi underviser børn, som ikke kan rummes i folkeskolen på grund af elevens egen problematiske adfærd eller mistrivsel.

Vores undervisning er målrettet børn med lette til moderate psykiske lidelser og symptomer. Vores elever har diagnoser, der beskriver følelses og adfærdsmæssige forstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og aktivitets og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD og ADD), og gennemgribende udviklingsforstyrrelser af lettere grad f.eks. Aspergers Syndrom.

Vores undervisning er tilrettelagt børn og unge med kognitive evner i normalområdet, samt børn med lettere reducerede kognitive evner.