Forældresamarbejde

Vi har hos os et udvidet forældresamarbejde.

Vi kommunikerer jævnligt med hjemmet omkring elevens trivsel og faglige og sociale udvikling, og følger op på aftaler indgået med forældre og Socialforvaltningen. Indsatsen skal understøtte sammenhængen imellem hjem og skole og give tryghed for eleven og hjemmet.

Samarbejde
Alle elever har en kontaktpædagog og en klasselærer, og er tilknyttet en af vores socialrådgivere, som varetager opgaven som sagsansvarlig.
Socialrådgivere fra Skole og dagbehandling Frederikshøj deltager ofte i netværksmøder vedr. elever, såvel internt som eksternt.

Der afholdes halvårlige statusmøder, hvor barnets udvikling og behandlingsplan drøftes. Til disse møder inviteres forældre og myndighedssagsbehandler samt evt. andre relevante fagpersoner. Til statusmøder for elever i overbygningen deltager UU-vejleder, således at plan for videre skoleforløb kan drøftes.

Der afholdes halvårlige skole/hjemsamtaler, hvor elevens skolefaglige udvikling drøftes. Til disse møder inviteres forældre. Til skole/hjemsamtalerne for elever i overbygningen deltager UU-vejleder, således at plan for videre skoleforløb kan drøftes.