Fagligt fundament

Her kan du læse om vores pædagogiske og psykologisk afsæt.

Vi arbejder med relationsdannelse, en miljøterapeutisk tilgang samt efter principperne i PALS og ART. Personalet er sideløbende under uddannelse heri.

PALS står for Positiv Adfærd i Læring og Samspil og har et multiteoretisk afsæt. PALS er en udviklingsmodel, hvis hensigt er at udvikle, styrke og støtte operationaliseringen af en positiv, inkluderende og proaktiv skolekultur.

ART (Aggression Replacement Training) er et kognitivt træningsprogram, som Frederikshøj tilbyder eleverne.
Hensigten med ART-træningen er, at bedre elevernes evne til at fungere socialt. A.R.T. er et multimodalt program, som betyder, at det indeholder komponenter som fokuserer på forskellige aspekter ved social funktion. Programmets tre hovedkomponenter er:

1. Social færdighedstræning
2. Træning i vredes kontrol
3. Træning i moralsk ræssonement